Skip to main content

Posts

Riistavuori 70 vuotta

Riistavuoren 70-vuotistapahtuma meni erinomaisesti. Banderollit saatiin ajoissa pystyyn ja ne on otettu talteen. Tiedotusmateriaalia sekä kaupungin hankkeista että vaihtoehtosuunnitelmasta oli paljon. Arkkitehti Launis esitteli vaihtoehtosuunnitelmaa. Osanottajia harjulla oli arviolta nelisenkymmentä. Monet olivat tuoneet mukanaan pahviplakaatteja, joissa oli teräviä mielipiteen ilmauksia. Poliitikkoja ei näkynyt harjulla muita kuin poliitikkotenttiin osallistunut perussuomalaisten Juhani Stranden. Myöskään lehdistön edustajia ei näkynyt. Matti Reistamon harmonikkasäestyksellä laulettiin yhteislauluna ”Kesäpäivä Riistavuorella” kahteen kertaan. Sen sanat on luvattu julkaista seuraavassa Luonnonsuojelija -lehdessä.   Poliitikkotentissä oli myös noin 40 henkeä paikalla, osin eri henkilöitä kuin harjulla. Valtuustoryhmiensä edustajina tenttiin osallistuivat Risto Rautava kokoomuksesta (kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtaja), Juhani Stranden perussuomalaisista, Björn Månsson RKP:s
Recent posts

Kartanonmetsän metsäjuhla lauantaina 27.8.

Syksy saapuu ja Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja palailee kesälaitumilta kaupunkimetsiin. Ensitöikse mme kampanja järjestää yhteistyössä Malminkartanon asukasyhdistyksen kanssa Kartanonmetsässä metsäjuhlan lauantaina 27.8.2022 klo 12 alkaen. Tässä koko perheen tapahtumassa on luvassa monenlaista ohjelmaa päivällä ja kutsumme kiinnostuneet myös viettämään kanssamme yön Kartanonmetsässä Nuku yö ulkona -tapahtuman hengessä. Metsäjuhlan ohjelma ja aikataulu Klo 12 Kuvia ilman kameraa: sinivedos-valokuvaus Sinivedos-valokuvaustyöpajassa pääsee kokeilemaan valokuvan tekemistä perinteisellä syanotypia-menetelmällä, jolla saadaan aikaan kauniita kuvia esimerkiksi varvuista, heinistä ja muista kasveista. Työpajassa on säävaraus, sillä menetelmä tarvitsee toimiakseen auringonvaloa. Klo 12 alkaen Muinaispolku Metsästä löytyy myös maastoon merkitty Muinaispolku, jonka läpi kulkemalla pääsee tutustumaan alueeseen ja sen historiaan. Klo 12 alkaen Runopaja Runopajassa on mahdollista kirjoittaa, t

Riistavuorenpuisto 70 vuotta -tapahtuma sunnuntaina 14.8.

Riistavuoren puiston asemakaava vahvistettiin olympiakesänä elokuussa 1952.  Nyt puisto on vaarassa. Kaupunki suunnittelee sen rakentamista  ”bulevardikaupungiksi” 2 500 asukkaalle. Puistoon tulisi kaksi kortteliriviä  asuintaloja. Niiden välissä nykyinen ulkoilutie muuttuisi kaduksi. Uusien  kortteleiden ja vanhojen kerrostalojen väliin jäisi kapea metsäkaistale.  Haagalaiset eivät hyväksy asuinympäristönsä heikentämistä ja arvokkaan  luonnon tuhoamista. Helsingin strategian mukaan kaupunkilaisilla tulee olla  vastaisuudessakin lyhyt matka lähiluontoon. Suurimmalle osalle  etelähaagalaisista Riistavuoren puisto on ainoa merkittävä lähivirkistysalue.  Viereinen pieni Haagan puisto on tarkoitus tasoittaa lähivuosina suurelta osin  urheilukentiksi.  Riistavuoren puisto on lukuisien päiväkotilasten päivittäinen leikki- ja  puuhailualue. Se palvelee lähistön monia kouluja etenkin ympäristöopin ja  biologian opetuksessa. Puiston kulmaan on tulossa vielä yksi koulu lisää,  englantilainen kou

Kannanotto Porvoon luonnonhoidon tiedotus- ja palautejärjestelmästä

Porvoon kaupungin virkistys- ja muiden viheralueiden hoidosta ja käytöstä ei saa kootusti tietoa mistään. Porvoo ei laadi viheralueilleen hoito- ja käyttösuunnitelmia, joista kävisi ilmi eri viheralueiden hoitoluokituksia ja suunniteltuja toimenpiteitä. Käytännössä toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus näyttäisivät olevan yksittäisten kenttätyöntekijöiden varassa. Kaupungilla käytössä oleva sähköinen palautejärjestelmä ilmoittaa usein olevansa ruuhkautunut, joten tieto menee perille viiveellä, eikä palautteenantaja saa kuittausta, onko palaute tai kysymys mennyt perille. Sähköinen palautejärjestelmä – sisäisen puhelinluettelon puuttuessa, eikä ulkoistettu puhelinvaihde osaa ohjata - on kuitenkin nykyisellään ainut keino antaa palautetta tai esittää kysymyksiä liittyen viheralueiden hoitoon ja käyttöön, ja suunnitelmien puuttuessa tämä palautejärjestelmä, jossa kaikkea täytyy kysyä erikseen, kuormittaa kaupungin viranhaltijoita. Kaupungin alueella on toteutettu hakkuita, joita kuka

PUISTOJEN RIITTÄVYYSHARKINTA

Helsingin yleiskaava (2016) tähtää siihen, että kaupungin rajojen sisäpuolelle sijoitetaan vielä lähes Tampereen väestömäärä uusia asukkaita. Riistavuoren alue on yleiskaavassa merkitty pääosin tummanruskeaksi tarkoittaen rakennusoikeutta, jolla ei ole ylärajaa. Yleiskaava ei kuitenkaan ole ainoa ratkaiseva tekijä asiassa. Laki (MRL 54 §) määrää, että uudistetunkin asemakaavan tulee täyttää tietyt vaatimukset. Yksi tärkeimmistä on se, että kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.  Mitä Riistavuoren kohdalla tarkoittaa ”lähiympäristössä”? KHO:n linjauksen mukaan tällöin ei voida ottaa huomioon alueita, jotka sijaitsevat suuren liikenneväylän toisella puolella. Tällaisia ovat rautatie ja Vihdintie. Idässä lähiympäristön voitaneen katsoa ulottuvan Kauppalantiehen. Keskuspuistohan on siitä melko kaukana, kun välissä on vielä Kivihaan asuntoalue. Etelä-Haagassa on tilastojen mukaan 12 555 asukasta. Siit

Riistavuoren kaavakävelyllä 2.6.

Riistavuori Haagan länsipuolella on alueen ainoa metsä. Kaavoissa sitä hämäävästi yritetään uudelleennimetä Länsi-Haagaksi, ehkä siksi, että joku harhautuisi unohtamaan, että kyse on monimuotoisesta metsästä. Riistavuoren ulkoiluväylän kaakkoinen alkupiste. Tämä näkymä on Eliel Saarisentieltä luoteeseen, Vihdintien ja Pitäjänmäen teollisuusalueen suuntaan. Kaupunki aikoo kuitenkin kaventaa Vihdintien kaupunkibulevardisaatioon liittyen tämän metsän niin olemattomiin, että sen monimuotoisuus kärsii ja vihersormi katkeaa. Haagan liito-oraville se on tärkein dispersaali, Riistavuoren palvelukodin asukkaille elintärkeä ulkoilualue ja 5 koulun ja 7 päiväkodin ilmiöoppimisen perusta. Asukkaat ovat teettäneet vaihtoehtokaavan, jossa talot eivät työntyisi niin syvälle metsään. Vaihtoehtokaavan rajaa osoittavat puihin kiinnitetyt punaiset merkit ja kaupungin kaavaehdotusta joissain näissä kuvissa erottuvat, vaaleat puihin kiinnitetyt merkit. Lisäksi Vihdintien toisella puolella on vain 24% täytt

Kaavakävelyt Riistavuoressa keskiviikkona 25.5. ja torstaina 2.6. klo 18

Kaavakävelyt Riistavuoren metsässä keskiviikkona 25.5 klo 18  ja torstaina 2.6 klo 18. Paikalle on kutsuttu Helsingin kaupunkiympäristö- lautakunnan jäseniä, aktiiveja ja asukkaita. Järjestäjinä ovat Riistavuoren metsän tulevaisuudesta huolestuneet lähiasukkaat ja puiston ystävät. Tapaamme Eliel Saarisen tieltä alkavan ulkoilureitin alussa (Eliel Saarisen tie 43). Tilaisuuksissa on myös kahvi- ja leivonnaistarjoilu.