Skip to main content

Posts

Mielipide Haagan liikenneympyrän ja Vihdintien kaavasta

Kaupunkiluontoliike ry – Stadsnaturrörelse rf Mielipide Haagan liikenneympyrän ja Vihdintien kaavasta 18.1.2023 Kaupunkiluontoliike ry kiittää Maankäyttö- ja rakennuslain suomasta mahdollisuudesta lausua Haagan liikenneympyrän ja Vihdintien kaavasta. Haagan liikenneympyrässä emme näe kovinkaan suuria ongelmia, kunhan liito-oravien yhteyksistä huolehditaan. Tähän kannanotossa palataan myöhemmin vielä tarkemmin. Sen sijaan Vihdintien kaavan kanssa on vielä tekemistä, jotta siitä voisi tulla hyväksyttävä jatkotyöstön pohja. Hiilijalanjälkilaskenta on puutteellinen Kaava-aineistot osoittavat, että läntisen raitiotien hiilijalanjälkilaskennassa otetaan huomioon vain materiaalien hiilijalanjälki. On kuitenkin keinotekoista irrottaa tästä laskennasta raitiotien oheiskaavoituksen – rakentamisen ja sen takia kaadettavien puiden – aiheuttama hiilijalanjälki, sillä raitiotien varren oheiskaavoituksen voi sanoa olevan raitiotien aiheuttama seuraus, mutta myös sen syy, jolla jälkikäteisesti
Recent posts

Kaupunkiluontoliike ei aseta eduskuntavaaliehdokkaita

Jokin taho, mahdollisesti Vlad Shorin kehittämä Luontopuolue -projekti aikoo asettaa ehdokkaita tuleviin eduskuntavaaleihin listalla nimeltään Luontoliike. Nimivalintaa ei voi pitää onnistuneena, sillä sen voi sekoittaa Kaupunkiluontoliike ry:hyn. Listan nimestä ei olla myöskään konsultoitu Kaupunkiluontoliike ry:tä. Tehtäköön siis selväksi. Kaupunkiluontoliike jatkaa Kaupunkimetsäliikkeen toimintaa. Joillakin, hyvin harvoilla itse asiassa meistä on taustaa puoluepolitiikassa, vaikkakin lähinnä sen reunoilta ja liepeiltä. Kaupunkiluontoliike ei ole asettamassa ehdokkaita näissä eikä missään muissakaan vaaleissa; sen sijaan se paljastaa luontomyönteisiä ehdokkaita eri listoilta ja "kavaltaa" luonnon kannalta tuhoisia ehdokkaita. Ja ei tietenkään ole kiellettyä asettua ehdolle jollekin listalle tai johonkin puolueeseen. Omaa listaa Kaupunkiluontoliike ry:ltä ei kuitenkaan tule. 

Haagan liikenneympyrä on elintärkeä Haagan liito-oravakannalle

Nyt kun Haagan liikenneympyräksi nimetyn, Haagan, Talin ja Pitäjänmäen välissä olevan Suomen isoimman liikenneympyrän kaava on lausuntokierroksella, on aika tähdentää sen merkitystä liito-oraville. Liito-orava on levinnyt Espoosta Helsinkiin, ja Talin ja Munkkivuoren metsät ovat tässä levittäytymisessä elintärkeässä asemassa. Liito-oravan levittäytyessä myös Haagaan, niiden todennäköisin ja ylivoimaisesti paras uusiutumisreitti on Talin kautta. Keskuspuistostakin on mahdollista tulla Haagan ammattikoulun vieritse, mutta Keskuspuistosta taas ei ole yhteyttä Espoon runsaammille liito-oravamaille; lisäksi Hämeenlinnantien ylittäminen on erittäin riskialtis yritys nuorellekin koiraalle.  Yksi Helsingin tiheimpiä liito-oravakantoja lienee Pohjois-Haagassa; niin sanotun Pohjois-Haagan keskuspuiston alueella, alueella, joka rajautuu lännessä Vihdintiehen ja pohjoisessa Kaupintiehen. Kaupungin mielestä tämän alueen liito-oravakanta voisi uudistua myös liitämällä Vihdintien ylitse; tämä saattaa

Metsän joulurauha 23.12. Laaksossa

Menen perjantaina alkuillasta Laakson kallioille, Urheilukadulta pohjoiseen johtavan polun varrelle viettämään metsän jouluhiljentymistä. Vuosina 2005-2013, yhdeksänä jouluna peräkkäin paikalla lähistön taloyhtiöt ja Meilahden seurakunta järjestivät Metsän jouluhiljentymisen, jossa joulupukkikin joskus käväisi, nautittiin pipareita ja glögiä ja Kannel-kuoro lauloi perinteisiä joululauluja. Oma jouluni ei ole voinut alkaa ilman käyntiä Laaksossa pitkään aikaan. Vain kaksi kertaa (2007 ja 2009) minulta on jäänyt perinne väliin. Vuoden 2013 Metsän jouluhiljentyminen on ainakin toistaiseksi jäänyt viimeiseksi kerraksi kun Laakson kallioiden eteen on kokoonnuttu joukolla. Olen jatkanut perinnettä yksin vuodesta 2014, ja nyt on siis yhdeksäs kerta. Olen miettinyt nyt parina viimeisenä vuotena, että pitäisikö kynttilästä luopua, koska tuleehan siitä roskaa. Tosin jos tuo on oma syntini, niin aika vähiin jäävät. Tällä kertaa taidan tyytyä käymään alkuperäisellä paikalla eli Laaksossa, kun 202

Aloite Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan: Keskuspuistoon uudenlainen luonnonsuojelualueiden verkosto

  Keskuspuistoryhmä esittää, että meneillään olevassa Helsingin luonnonsuojeluohjelman päivityksessä perustetaan Keskuspuistoon uudenlainen laaja luonnonsuojelualueiden verkosto. Keskuspuistoryhmä on koonnut kaupungin ja luontojärjestöjen tietojen perusteella aloitteen koko Keskuspuiston kattavasta erityisen arvokkaiden luontoalueiden suojelun verkostosta, joka turvaa luontotyyppien ja lajien suojelun yksittäisiä, kaukana toisistaan sijaitsevia alueita paremmin. Keskuspuistoryhmä luovutti aloitteen kaupunkiympäristötoimialan toimialajohtaja Ville Lehmuskoskelle, ympäristöjohtaja Esa Nikuselle ja kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomaselle. Aloitteessa ehdotetaan, että kaupunki laatii erillisen tarkastelun Keskuspuiston erityisen arvokkaiden luontoalueiden suojelusta ja päättää tämän vaatimasta budjetoinnista. Uudet suojelukäytännöt ja virkistyskäyttö voidaan yhdistää Keskuspuiston eri osiin melko tasaisesti suojelualueita muodostava verkosto on tasapuolinen myös luonn

RIISTAVUORIRYHMÄN MUISTUTUS Haagan liikenneympyrän ja Vihdintien kaavaehdotukseen nro 12756/8.11.2022, HEL 2022-003717.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle RIISTAVUORIRYHMÄN MUISTUTUS Haagan liikenneympyrän ja Vihdintien kaavaehdotukseen nro 12756/8.11.2022, HEL 2022-003717. Riistavuoriryhmä antaa kaavoitukseen osallisena maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n nojalla otsikossa mainitusta kaava-asiasta jäljempänä selostetun muistutuksen. Muistutus on rajattu Haagan liikenneympyrään, Vihdintiehen, Riistavuorenpuistoon ja siihen läheisesti liittyviin puistoalueisiin. Ryhmä ei ole yksityiskohtaisesti käsitellyt liito-oravien ja muiden suojeltavien lajien suojeluun liittyviä kysymyksiä. Niistä Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Kaupunkiluontoyhdistys antanevat asiantuntevan muistutuksen. 1.Liikenneympyrän ja Vihdintien kaavat on erotettava toisistaan. Haagan liikenneympyrää ja Vihdintietä koskevat kaavaehdotukset on niputettu yhdeksi kaavaksi. Se ei ole tarkoituksenmukaista. Liikenneympyrän kaava on tiettävästi kiireellinen, koska halutaan päästä rakentamaan Haagan perhekeskusta ja terveys- ja hyvin

Tätä metsää ei enää kohta ole - kannanottoni ja adressi Kevätlaaksonniityn kaavasta

  Tätä metsää ei enää kohta ole     Kaava- alueen nimi on harhaanjohtava   Tarkemmin sanoen pitäisi puhua Kevätlaaksonniityn ja Skaftkärrin kaavasta , sillä ei koko kaava-alue suinkaan ole niittyä . Tässä on eräitä huomioita kaava-alueeseen ja suunnitelmiin .   Kaavan perusteet ovat vanhentuneet   Kaavan vireilläoloaika on ollut huomattavan pitkä . Edellisen kerran siihen on liittynyt kuulemiskierros keväällä 2013, mistä on jo melkein 10 vuotta . Sinä aikana Kevätkummun asukasrakenne , palvelurakenne ja tietoisuus ekosysteemipalveluista on kehittynyt paljon .   Kaavan vireilläoloaikana , eli noin kymmenen vuoden aikana Kevätkummun väestörakenne on muuttunut merkittävästi , etupäässä maahanmuuton myötä . Suunnittelun pohjana olevat   väestöennusteet ovat siis vanhentuneita . Yleensä alueiden täydennysrakentamista tai tässä tapauksessa , alueiden levittämistä viheralueille perustellaan sillä , että uudet asukkaat tukisi